Preču garantijas termiņš

Preču garantijas laiks ir 24 mēneši no dienas, kad Klients ir saņēmis preci. Pirmajos sešos mēnešos tiek pieņemts, ka preces defekts ir bijis jau tās pirkšanas brīdī , un tā raksturu nosaka SIA LANS pārstāvis. Ja runa ir par ražošanas defektiem, Klients var pieprasīt preces remontu, bet, ja tas nav iespējams vai ir neefektīvs, pieprasīt, lai prece tiktu aizstāta ar citu. Ja preci ir iespējams salabot,  Klients nevar prasīt tās nomaiņu, jo tas radītu pārdevējam nepamatotus izdevumus.

Ja tiek atklāti defekti

Ja precei tiek atklāti defekti, Klients apņemas pavēstīt par problēmu SIA LANS ar attiecīgu paziņojumu.

Paziņojumā jāiekļauj:

  • pasūtījuma numurs,
  • Klienta vārds un kontaktinformācija,
  • informācija par defektu (kur un kad tas ticis konstatēts vai radies) un, ja iespējams, fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams preces defekts. 

Attiecīgā prasība ir jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc defekta atklāšanas. Ja šis termiņš bez pietiekami svarīga iemesla netiek ievērots, Klientam nav tiesību pieprasīt no SIA LANS vajadzīgās detaļas nomaiņu vai preces bezmaksas remontu.

SIA LANS apņemas sniegt rakstisku atbildi uz Klienta prasību 10 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas.

 

Ja bojātā prece/detaļa tiek nomainīta, SIA LANS ir tiesības pieprasīt no Klienta:

  • izbrāķēto preci/detaļu, jo  kompānija sedz izmaksas par bojātās preces remontu vai detaļas nomaiņu.
  • Klients ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu tikai tajā gadījumā, ja preces/detaļas nomaiņa vai remonts nav iespējams vai nav izdevies.

SIA LANS neatbild par:

  • precei nodarīto kaitējumu, kas radies Klienta vainas vai neuzmanības dēļ;
  • bojājumiem, kas radušies sakarā ar preču lietošanu neatbilstošiem mērķiem;
  • preces nodilumu un nonēsāšanos, kas radusies normālā preces lietošanas procesā.

Pasūtījumu grozs  

Nav preču

Piegāde 0,00 €
Kopā 0,00 €

Pasūtīt